In de zomervakantie hebben we in Zevenhuizen een aangepast rooster!
Rooster Zevenhuizen.

Zwemles in zwembad De Koornmolen in Zevenhuizen

Zwemles in De Koornmolen

Het Zweminstituut geeft zwemles voor het behalen van zowel het A, B en C-diploma. Hierbij volgen wij de richtlijnen van het Zwem-ABC, gesteld door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ).

De start van de zwemlessen is in een groepje van maximaal 6 kinderen op één docent. Hierbij kunnen wij de kwaliteit van de lessen goed waarborgen en krijgt uw kind veel aandacht binnen de lessen. Wij streven ernaar dat elke groep een vaste docent heeft, zodat uw kind een bekend gezicht ziet en de docent de vorderingen van uw kind goed kan volgen. Vervolgens wordt er bij het B- en C-diploma les gegeven in groepjes van maximaal 8 kinderen op één docent.

Wachttijd zwemlessen zwembad de Koornmolen

Bekijk de actuele wachttijd voor zwembad de Koornmolen.

Privéles

Een andere variant zwemles is privéles. Hierbij krijgt uw kind 1-op-1 les krijgen van een docent op de door u afgesproken tijd. Hierbij kunnen we nog dieper ingaan op de behoefte en de wensen van uw kind en u als ouder. Uiteraard kan privéles als aanvulling dienen op de reguliere zwemles, bijvoorbeeld als uw kind extra ondersteuning nodig heeft.

Mocht u meer willen weten over de tijden waarop wij onze zwemlessen aanbieden, kunt u deze vinden onder lestijden. En meer informatie over de kosten van zwemles.

^