Traject naar het diplomazwemmen

zwemdiploma

Om bij het Zweminstituut tot de 1e fase van het Zwem-ABC te komen, gaan de kinderen een traject in waarbij ze verschillende niveaus doorlopen. Deze niveaus zijn in het leerlingvolgsysteem Zwemscore ingedeeld. Elk kind doorloopt dit traject op zijn/haar eigen tempo.

Binnen Zwemscore zijn er vier niveaus tot het A-diploma.

* In locatie Neherpark, Schiedam en Delft: diep water

Vorderingen van uw kind

U kunt in ons leerlingvolgsysteem Zwemscore alleen de scores zien van het niveau waar uw kind zich in bevindt. Als uw kind aan alle punten heeft voldaan met een (+), dan zult u hier bericht over krijgen op de persoonlijke pagina.

Zweminstituut.zwemscore.nl

"Mijn kind gaat naar het volgende niveau, maar blijft in het zelfde badje?"

Omdat de groepjes kleinschalig zijn leert ieder kind op zijn/haar eigen tempo. Uw kind gaat wel naar een ander niveau maar blijft zoveel mogelijk in het zelfde badje bij dezelfde leerkracht zitten. Hierdoor leert het nog sneller.

^